"Με την ελπίδα πως ο πολιτισμός και αυτής της εποχής ζει ανάμεσά μας
και όχι στα προϊόντα των illustration μηχανισμών επικοινωνίας
αυτοσυστηνόμαστε στον χρόνο της ζωής μας
στις αρχές ενός αιώνα που πάει να μας ξεράσει."


Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Look at me + +

"Το ωραιότερο τοπίο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο!" Colette.Παραχωρήθηκε εξαιρετικά από τη Renee...